หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมหารือและติดตามการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรับสมัครนักศึกษาใหม่
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมหารือและติดตามการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรับสมัครนักศึกษาใหม่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-10-07 11:32:28


วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมหารือและติดตามการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน โดยมุ่งเน้นในเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้มีอาจารย์หัวหน้าสาขา เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

www.cim.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th