หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมรับฟังสรุปผละการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ ประจำปีการศึกษา​ 2563
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมรับฟังสรุปผละการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ ประจำปีการศึกษา​ 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-10-07 15:47:15


วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564  รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมรับฟังสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม GoogleMeet

www.cim.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th