หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุม วิเคราะห์วิกฤต-โอกาสมหาวิทยาลัย
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุม วิเคราะห์วิกฤต-โอกาสมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-10-11 16:22:57


วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุม วิเคราะห์วิกฤต-โอกาสมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วิทยาเขตนครปฐม และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet 

www.cim.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th