หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำหรับนักศึกษาที่ต้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 และไม่สะดวกในการเดินทางมาถ่ายรูปที่ มหาวิทยาลัย สามารถส่งเป็นไฟล์ภาพได้ ได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
สำหรับนักศึกษาที่ต้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 และไม่สะดวกในการเดินทางมาถ่ายรูปที่ มหาวิทยาลัย สามารถส่งเป็นไฟล์ภาพได้ ได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-10-12 12:05:24

สำหรับนักศึกษาที่ต้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 และไม่สะดวกในการเดินทางมาถ่ายรูปที่ มหาวิทยาลัย สามารถส่งเป็นไฟล์ภาพได้ ได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตามรายละเอียดนี้