หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการ "SSRU-KM SHARE AND LEARN 2021"
บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการ "SSRU-KM SHARE AND LEARN 2021"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-09-14 13:43:38


วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.  บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมโครงการ "SSRU-KM SHARE AND LEARN 2021"  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มุ่งสู่การทำงานวิถีใหม่  สร้างแรงบันดาลใจ  สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล   จัดโดยกองนโยบายและแผน  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในรูปแบบการจัดกิจกรรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ได้นำเสนอผลงาน ใน 3 กลุ่มด้วยกันดังนี้  

KM CIM กลุ่ม New normal learning 

https://www.youtube.com/watch?v=eMKZomMVMCU

KM CIM กลุ่ม ล่าแสงเหนือ

https://www.youtube.com/watch?v=N_xJ6inm7lU

KM CIM กลุ่ม CIMSUPPORT

https://www.youtube.com/watch?v=xRbvT91V0WI