หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือในด้านการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมกีฬาในด้านต่างๆกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ
ประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือในด้านการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมกีฬาในด้านต่างๆกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-09-14 13:53:23


ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานหลักสูตรการจัดการฟุตบอลอาชีพ และ ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ เข้าพบ นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือในด้านการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมกีฬาในด้านต่างๆกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี