หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ เรียนเชิญ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ และ อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพทักษ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง รูปแบบการเขียนผลงานวิจัย และการใช้สถิติระดับ SCOPUS
คณะวิทยาการจัดการ เรียนเชิญ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ และ อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพทักษ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง รูปแบบการเขียนผลงานวิจัย และการใช้สถิติระดับ SCOPUS

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-05-25 16:42:20

คณะวิทยาการจัดการ เรียนเชิญ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ และ อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพทักษ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง รูปแบบการเขียนผลงานวิจัย และการใช้สถิติระดับ SCOPUS