หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัยและบริการวิชาการ > โครงการบริการวิชาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จังหวัดระนอง
โครงการบริการวิชาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2024-05-15 14:19:32

22-27 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่บริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จังหวัดระนอง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลผลิตชุมชน เพื่อการจัดจำหน่ายและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน" นำทีมโดย ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ร่วมโครงการ อาจารย์ ดร.วิชา ขันคำ อาจารย์ ดร.มุกด์ตรา ทองเวส พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

นับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อการนำไปต่อยอดพัฒนาการดำเนินงานด้าน SDGs ของมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 17 ในการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนการบริการวิชาการเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันต่อไป


#สวนสุนันทา

#นักวิจัยพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน

#SSRU

#CIMSSRU

#SDGs_SSRU

#financial empowerment

#sustainable growth

www.cim.ssru.ac.th

#ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

#วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา