หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดประชุมกับสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ครั้งที่1 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร 37 ชั้น 2
ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดประชุมกับสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ครั้งที่1 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร 37 ชั้น 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-11-04 22:37:55


ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดประชุมกับสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ครั้งที่1 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  อาคาร 37 ชั้น 2