หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวแผนงานและประกันคุณภาพ > ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-05-14 21:31:07

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 พร้อมปรับแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID -19 ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

www.cim.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th