หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมกลั่นกรองเรื่องเข้าสภาฯ ครั้งที่ 6/2564
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมกลั่นกรองเรื่องเข้าสภาฯ ครั้งที่ 6/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-17 11:55:17


วันศุกร์ที่ 16 กรกฏาคม 2654 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมกลั่นกรองเรื่องเข้าสภาฯ ครั้งที่ 6/2564 โดยเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google meet

www.cim.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th