หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุม การจัดการความรู้ KM
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุม การจัดการความรู้ KM

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-03-05 09:57:40


23 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุม การจัดการความรู้ KM กลุ่มวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ในเรื่องความรู้ความเข้าใจของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เกี่ยวกับระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร37)