หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ว.นวัตกรรมฯ เข้าร่วมการประชุมงานประชาสัมพันธ์ online เชิงรุก เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ว.นวัตกรรมฯ เข้าร่วมการประชุมงานประชาสัมพันธ์ online เชิงรุก เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-04-20 11:10:13


23 กุมภาพันธ์ 2564   พีชญาณัท  ก้อนทองคำ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมงานประชาสัมพันธ์ online เชิงรุก เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

รูปภาพจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ SSRU

www.cim.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th