หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ กตป.
ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ กตป.

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-04-20 11:26:35

ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการและนางสาวน้ำทิพย์ หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ณ ห้องประชุมเล็ก วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร 37 ชั้น 2