หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ. ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​
รศ. ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-04-20 11:11:39วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2564 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภาฯเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31

ปวีณา : ถ่ายภาพ

พีชญาณัท : รายงาน

www.cim.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th