หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมลงนาม ในพิธีสถาปนาความร่วมมือทางวิชาการ
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมลงนาม ในพิธีสถาปนาความร่วมมือทางวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-04-20 11:32:18

วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมลงนาม ในพิธีสถาปนาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตรผู้บริหาร  ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร37)