หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมประชุม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2564
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมประชุม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-04-20 11:24:08

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 


www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th

ปวีณา : ถ่ายภาพ 

พีชญาณัท : รายงาน