หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดี ว.นวัตกรรมฯ ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณบดี ว.นวัตกรรมฯ ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-04-20 11:17:25


วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำทีมคณะผู้บริหาร อาจารย์ หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พีชญาณัท / ถ่ายภาพ : รายงาน

www.cim.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th