หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-04-20 11:18:372 มีนาคม 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม และในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้มอบเค้กและของที่ระลึกแด่ ท่านอธิการบดีฯเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร37)

พีชญาณัท : ถ่ายภาพ/รายงาน

www.cim.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th