หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ว.นวัตกรรมฯ จัด International Conference ( ICMIESS 2021) เป็นปีที่ 2
ว.นวัตกรรมฯ จัด International Conference ( ICMIESS 2021) เป็นปีที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-04-20 11:41:29


วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัด International Conference ( ICMIESS 2021) เป็นปีที่ 2 มีผู้เข้าให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นจำนวนมากในการนี้ได้รับเกียรติจาก Prof.Dr. Mekesh Srivastava จาก University of Mary Washington, USA และ Prof.Dr.Elena Battaglina จาก Fondizione Di Vittorio, Italy เป็น Keynote speaker โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห่อประชุมช่อแก้ว ชั้น5 อาคาร31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และด้วยระบบออนไลน์

พีชญาณัท : ถ่ายภาพ /รายงาน

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th