หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน เข้าพบเพื่อน้อมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายกสภาฯ
ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน เข้าพบเพื่อน้อมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายกสภาฯ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-04-20 11:19:47


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าพบเพื่อน้อมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา