หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมตรวจประกันคุณภาพ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมตรวจประกันคุณภาพ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-08 11:43:43


วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมตรวจประกันคุณภาพ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   ผ่านระบบออนไลน์

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th