หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-08-13 20:55:28


วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564  รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 7/2564 โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google meet