หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางเยียวยานักศึกษาตามนโยบายรัฐบาล
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางเยียวยานักศึกษาตามนโยบายรัฐบาล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-16 11:08:53


วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางเยียวยานักศึกษาตามนโยบายรัฐบาล ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ google meet