หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ให้เกียรติมาเป็นอาจารย์ผู้สอน ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยนวัตกรรมการจัดการขั้นสูง
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ให้เกียรติมาเป็นอาจารย์ผู้สอน ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยนวัตกรรมการจัดการขั้นสูง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-09-06 10:21:32


15 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ให้เกียรติมาเป็นอาจารย์ผู้สอน ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยนวัตกรรมการจัดการขั้นสูง ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขานวัตกรรมและการจัดการ โดยสอนผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด - 19