หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุม วิเคราะห์วิกฤต – โอกาส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2564
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุม วิเคราะห์วิกฤต – โอกาส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-10-29 10:32:46


  วันศุกร์ ที่15 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี เข้าร่วมการประชุม วิเคราะห์วิกฤต – โอกาส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2564 โดบมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet