หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วม​ประชุม​สภาวิชาการ​มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วม​ประชุม​สภาวิชาการ​มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-10-29 10:30:00วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2564 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดผ่านระบบออนไลน์ Google meet