หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อสรุปการเยียวยานักศึกษาตามนโยบายรัฐบาล
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อสรุปการเยียวยานักศึกษาตามนโยบายรัฐบาล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-20 15:58:06


วันจันทร์ ที่ 19 กรกฏาคม 2654 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อสรุปการเยียวยานักศึกษาตามนโยบายรัฐบาล โดยเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google meet

www.cim.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th