หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ว.นวัตกรรมฯ จัดประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ว.นวัตกรรมฯ จัดประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-09-06 13:24:04


19 สิงหาคม 2564 เวลา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2564  โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting