หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อเติมเต็มความรู้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อแนะนำเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ในโครงการอบรมบทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อเติมเต็มความรู้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อแนะนำเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ในโครงการอบรมบทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-25 10:06:41วันอังคาร ที่ 20 กรกฏาคม 2654 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อเติมเต็มความรู้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อแนะนำเพื่อทำวิทยานิพนธ์ โครงการอบรมบทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google meet


www.cim.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th