หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ว.นวัตกรรมฯ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน จัดประชุมผู้บริหาร
ว.นวัตกรรมฯ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน จัดประชุมผู้บริหาร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-04-20 11:36:51


วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร37) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธาน และในโอกาสนี้ท่านคณบดีฯได้มอบเค้ก และอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ และวิชาการ  ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

พีชญาณัท : ถ่ายภาพ / รายงาน

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th