หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ว.นวัตกรรมฯ ได้ผลคะแนนสอบ SSRU-TEP ระดับยอดเยี่ยม
ขอประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ว.นวัตกรรมฯ ได้ผลคะแนนสอบ SSRU-TEP ระดับยอดเยี่ยม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-04-20 11:35:45


ขอยกย่องและประกาศเกียรติคุณ  แก่ อาจารย์ธนพล จึงศิรกุลวิทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ผู้มีผลคะแนนสอบ SSRU-TEP ระดับยอดเยี่ยม

       สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันฯ ขอยกย่องและประกาศเกียรติคุณ แก่ อาจารย์ ธนพล จึงศิรกุลวิทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นอีกผู้หนึ่งที่สามารถทำคะแนนสอบ SSRU-TEP ได้สูงสุด ถึง 92 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ C2 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้เชิญ อาจารย์ธนพล จึงศิรกุลวิทย์ มาสัมภาษณ์และพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษ โดยพบว่า บุคลากรท่านนี้ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะความรู้ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษดีเยี่ยม มีดีกรี สำเร็จการศึกษาจาก  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษ ให้แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th

ขอบคุณภาพจาก : สุภาพร  สารัตน์