หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมตัวชี้วัดทิศทางของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ประชุมตัวชี้วัดทิศทางของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-10-07 10:36:50


4 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมตัวชี้วัดทิศทางของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีฯ เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก คณะผู้บริหาร  หัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง