หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2564
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-04-20 11:28:33

วันพุธ ที่ 10  มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมสภาวิชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 3/2564   โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5