หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรสองปริญญานานาชาติ)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรสองปริญญานานาชาติ)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-06-05 09:51:52

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรสองปริญญานานาชาติ)

• เรียนจบภายใน3 ปี !!!

#พัฒนาความเป็นมืออาชีพกับหลักสูตรที่แตกต่าง #วิทยาลัยนวัตกรรมฯ #สวนสุนันทา #ราชภัฏอันดับ1

https://ssru.ac.th/

www.cim.ssru.ac.th