หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับสมัคร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ
รับสมัคร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-07-18 20:51:00

รับสมัครแล้ว วันนี้ - 9 ก.ค. 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการพัฒนาความเป็นมืออาชีพกับหลักสูตรที่แตกต่าง

#ราชภัฏอันดับ1

https://ssru.ac.th/

https://cim.ssru.ac.th/