หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี”
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-11-21 15:42:13


    โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี” ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและนวัตกรรมเห็นถึงบทบาทและความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาให้มีการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจที่ วช. ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา 63 ปี โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

#SSRU#CIMSSRU

พีชญาณัท  / รายงาน

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th