หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมชี้แจงเอกสาร และเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นสอบปกป้องงานวิจัยการค้นคว้าอิสระให้กับนักศึกษารหัส 64
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมชี้แจงเอกสาร และเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นสอบปกป้องงานวิจัยการค้นคว้าอิสระให้กับนักศึกษารหัส 64

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-11-22 10:24:55

วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 คณาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมชี้แจงเอกสาร  และเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นสอบปกป้องงานวิจัยการค้นคว้าอิสระให้กับนักศึกษารหัส 64