หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณาจารย์วิทยาลัยวนัตกรรมและการจัดการเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยต้นแบบ(รุ่นกลาง)
คณาจารย์วิทยาลัยวนัตกรรมและการจัดการเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยต้นแบบ(รุ่นกลาง)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-11-24 13:57:41


วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 คณาจารย์วิทยาลัยวนัตกรรมและการจัดการเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยต้นแบบ(รุ่นกลาง) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแผนบรูณาการวิจัยที่ให้ผลลัพธ์ ผลกระทบสูง ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม