หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัด จัดประชุมผู้บริหาร
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัด จัดประชุมผู้บริหาร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-11-22 09:35:58

วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมผู้บริหาร เพื่อจัดอัตรากำลังของอาจารย์ประจำหลักสูตร และอัตรากำลัง ภาระงานของบุคลากรสานสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร37)