หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
ทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-11-22 10:09:50

วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร37)