หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน ร่วมประชุมกับ เลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน ร่วมประชุมกับ เลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-11-22 10:15:18


วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรค์ชัย รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุมพล รอดแจ่ม รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน  ร่วมประชุมกับ ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรคค์ เพื่อหารือการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านการวิจัย และโครงการฝึกอบรมนักวิจัยนวัตกรรม และวิศวกรสังคมในยุค VUCA World เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับการอบรม โดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรนะอาชีพประเทศไทย