หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญ บุคลากร และ นักศึกษาร่วมกิจกรรม " รักษ์ประเพณีไทยใส่บาตรประจำต้นเดือน "
ขอเชิญ บุคลากร และ นักศึกษาร่วมกิจกรรม " รักษ์ประเพณีไทยใส่บาตรประจำต้นเดือน "

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-11-22 10:17:25

ขอเชิญ บุคลากร และ นักศึกษาร่วมกิจกรรม " รักษ์ประเพณีไทยใส่บาตรประจำต้นเดือน "  เพื่อสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน น้อมนำแนวพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐  จัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ ๔ พฤศิจกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ชั้น ๑ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ตั้งแต่เวลา ๐๖.๕๐ เป็นต้น