หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 6/2565
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 6/2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-11-22 10:20:07


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรค์ชัย รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเครือข่าย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 6/2565  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา