หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมพิธีถวายภัตตาหาร และใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมพิธีถวายภัตตาหาร และใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-11-22 10:22:54


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  พร้อมด้วยอาจารย์นฤมล ชมโฉม ร่วมพิธีถวายภัตตาหาร และใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  แด่คณะสงฆ์จากวัดราชธิวาสวิหาร จำนวน ๙ รูป โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ซึ่งเป็นกิจกรรมรักษ์ประเพณีไทย ใส่บาตรประจำต้นเดือน (ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕) จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา  ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น ๑