หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัยและบริการวิชาการ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลักดัน "บ้านพรรั้ง" จังหวัดระนอง ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลักดัน "บ้านพรรั้ง" จังหวัดระนอง ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-04-16 16:57:51

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลักดัน "บ้านพรรั้ง" จังหวัดระนอง ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน


วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ บ้านพรรั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี


ก่อนมีกิจกรรมได้มีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ที่เข้าร่วมงาน ตามมาตรการเฝ้าระวัง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19


กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมาย คือ จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับความสนใจจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบัน “บ้านพรรั้ง” เป็น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้มีการกระตุ้นให้ชุมชนตื่นตัว ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามนวัตวิถี เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน


สำหรับภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการบรรยายของวิทยากร เรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน เป็นการให้ความรู้แก่คนในชุมชน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาชุมชนต่อไป


#บ้านพรรั้ง #ระนอง

ภาพ/ข่าว:ตรีชัย เสาวภาคย์ นักสื่อสารมวลชนฯ สวท.ระนอง

www.cim.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th