หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นักศึกษา โครงการตำรวจฯ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเพื่อนร่วมรุ่น
นักศึกษา โครงการตำรวจฯ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเพื่อนร่วมรุ่น

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-02-05 10:02:17
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการตำรวจฯ รุ่นที่ 3 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวของ สิบตำรวจตรี วชิรวิทย์  ชูศรีพัฒน์ นักศึกษา โครงการตำรวจฯ  รุ่นที่ 3 ที่ได้ประสบอุบัติเหตุทางจราจร และได้เสียชีวิต เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ โดยมีตัวแทนนักศึกษามอบเงินให้บิดามารดาของผู้เสียชีวิต