หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดย ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดประชุมร่วมกับสโมสรนักศึกษา,ชมรมCim family และชมรมNBI
ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดย ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดประชุมร่วมกับสโมสรนักศึกษา,ชมรมCim family และชมรมNBI

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2019-10-18 12:45:57

วันที่16 ตุลาคม 2562 ทางฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดย ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดประชุมร่วมกับสโมสรนักศึกษา,ชมรมCim family และชมรมNBI ในเรื่อง"การวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาบ้านแม่ยางมิ้น"

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th