หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมสร้างปรับปรุง ศาลาที่พัก ให้กับชุมชนบ้านแม่ยางมิ้น
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมสร้างปรับปรุง ศาลาที่พัก ให้กับชุมชนบ้านแม่ยางมิ้น

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-01-29 22:55:35

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมสร้างปรับปรุง ศาลาที่พัก ให้กับชุมชนบ้านแม่ยางมิ้น ภายใต้ "โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกิจการนักศึกษากับองค์กรภาครัฐ และเอกชน" (พัฒนา Creator จิตอาสาเพื่อชุมชน) ณ หมู่บ้านแม่ยางมิ้น จังหวัดเชียงราย

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th