หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > ทำบุญถวายสังฆทาน ใน "โครงการปฏิบัติธรรมและปลูกฝั่งจิตอาสา" ณ หมู่บ้านแม่ยางมิ้น จังหวัดเชียงราย
ทำบุญถวายสังฆทาน ใน "โครงการปฏิบัติธรรมและปลูกฝั่งจิตอาสา" ณ หมู่บ้านแม่ยางมิ้น จังหวัดเชียงราย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-01-29 22:58:58

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทำบุญถวายสังฆทาน ใน "โครงการปฏิบัติธรรมและปลูกฝั่งจิตอาสา" ณ หมู่บ้านแม่ยางมิ้น จังหวัดเชียงราย

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th